Ledelse og rådgivning

Kontrakt & Prosjektservice har røtter tilbake til 1999 og ble stiftet som aksjeselskap i 2001. Forretningsideen er å selge konsulenttjenester knyttet til forholdsvis langvarige prosjekter. Filosofien er at prosjekt er en arbeidsform som kan tilpasses alle bransjer og virksomheter som ønsker å realisere konkrete mål. Lang erfaring fra en rekke bransjer; både i privat og offentlig sektor. Oppdragsgiverne er både på kunde- og leverandørsiden.

Prosjektledelse

Ledelse av alle typer prosjekter. Utføres etter kundens prosjektmodell eller Difis prosjektveiviser. Coaching av prosjekter. Sertifisert innen innen prosjektledelse.

Kontraktsrådgivning

Rådgivning knyttet til NS-kontrakter, Statens standardavtaler og EPCI-kontrakter. Innkjøpskompetanse. Sertifisert innen kontraktsrådgivning

Kvalitetsledelse og -revisjon

Kvalitetsevisjoner og konsulentbistand etter de vanligste standarder, ISO9001 m.fl. Bistand til effektiviseringstiltak. Sertifisert innen kvalitetsrevisjon.

Utvalgte oppdrag

Internasjonal bedriftsrådgivning

Siden 2004 har Kontrakt & Prosjektservice AS hatt en rekke oppdrag for Europakommisjonen og medvirket til å fordele finansiering til et antall internasjonale konsortier innen forskning og innovasjon. Flere norske forsknings- og innovasjonsmiljøer har også fått bedriftsrådgivning fra oss for å skaffe EU-finansiering til egne prosjekter.

Kunde: Europakommisjonen (Belgia) + mange norske foretak 

Sjøkabel Vannsund & Kvalsund

Dette konsulentoppdraget var basert på en en EPCI-kontrakt for leveranse og installasjon undersjøiske høyspentkabler i samband med byggingen av Fakken Vindkraftanlegg i Karlsøy kommune. Kontrakt & Prosjektservice foresto prosjektledelsen på vegne av Nexans.

Kunder: Nexans vs. Troms Kraft

Ringeriksbanen & ny E16

Den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 førte til at Buskerud fylkeskommune sammen med Ringerike, Hole og Jevnaker kommune etablerte et felles regionalt plankontor på Hønefoss. Kontrakt & Prosjektservice AS fikk oppdraget med å koordinere det interkommunale plankontoret og samarbeidet mot BaneNOR. 

Kunder: Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune, samt Buskerud fylkeskommune vs. BaneNOR

Cobalt Explorer boreskip

Cobalt Explorer ble bygget for Vantage Drilling av DSME i Korea, og leveranse av «borepakken» (boretårn, utstyr og riser) ble kontrahert til Aker Solutions, MHWirth som en EPC-kontrakt. Kontrakt & Prosjektservice AS fikk oppdrag å forestå prosjektledelsen for 3000 meter drilling riser med tilhørende utstyr.

Kunder: Aker Solutions, MHWirth vs. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Korea) og Vantage Drilling (USA) 

Ny jernbane Holm - Nykirke

Dobbeltsporet Holm – Nykirke ligger på Vestfoldbanen i området vedHolmestrand. Oppdragsgiver for utbyggingen var Jernbaneverket. For Kontrakt & Prosjektservice AS innebar prosjektet å være interim-prosjektleder for to kontrakter knyttet til elektrotekniske installasjoner av 14 trafostasjoner, kabler for høy- og lavspent kraftforsyning, ventilasjon, belysning et cetera. 

Kunder: Eltel Networks vs. Jernbaneverket

Eiendomsutvikling Hurum

På Sætre i Hurum kommune ligger en nedlagt industrieiendom og store LNF-arealer. Eiendommen har god plass for utvikling selv om den er rikt  bebygget med diverse historiske konstruksjoner. Disse kan restaureres til kulturelle formål og kombineres med lokale tilbud med stilriktig arkitektur. Kontrakt & Prosjektservice AS forestår prosjektledelsen med å utvikle eiendommen. 

Kunde: Orica (Australia) vs. Hurum kommune

Kvalifisering av subsea teknologi

Jack St. Malo er et av Chevrons viktigste offshore felt i den meksikanske golf. På vegne av Nexans fikk Kontrakt & Prosjektservice oppdrag å være prosjektleder for teknisk kvalifisering av en ny dypvannsløsning for fremtidig videreutvikling av Jack St. Malo. 

Kunder: Nexans vs. Chevron (USA)

Effektivisering av datainnsamling

Overføringsnettet til Statnett er knyttet til en lang rekke regionale nett. Energiutvekslingen i knytningspunktene mellom nettene har egne målere. Ved flere anledninger har kontrakt & Prosjektservice AS har vært rådgiver for Statnett i forhold til datainnsamling og videre prosessering.

Kunde: Statnett

Ny silisiummetallfabrikk

Da Elkem bygget ny silisiummetallfabrikk i Kristiansand, fikk Kontrakt & Prosjektservice AS oppdrag å være kontraktsrådgiver knyttet til underleverandørene til fabrikkanlegget.

Kunde: Elkem

Digitalisering av transaksjoner

Erling Sande er importør og grossist i Norge for Suzuki, Arctic Cat og andre merkevarer. Ferdigvarer og reservedeler importeres bl.a. fra Japan og USA og distribueres til et forhandlere i hele Norge. Kontrakt & Prosjektservice AS foresto prosjektledelsen for å digitalisere transaksjonene mellom produsentene, grossist og forhandlerne.

Kunde: Erling Sande

Internasjonalisering av universitet

Høgskolen i Nordland måtte blant annet internasjonalisere forskningsvirksomheten for å kunne få status som universitet. Kontrakt & Prosjekservice AS ble innleid som rådgiver for å legge grunnlag for denne internasjonaliseringen. Høgskolen er nå blitt universitet.

Kunde: Universitetet i Nord

EU-finansiert initiativ

Som et resultat av Lisboatraktaten og Bolognaprosessen startet EU et eget initiativ for å stimulere til økt mobilitet blant forskere. Kontrakt & Prosjektservice AS fikk oppdrag å være koordinator på vegne av norske universiteter, høyskoler og forskninsmiljøer.

Kunde: Norges forskningsråd vs. Europakommisjonen

Digitalisering av arbeidsprosesser

For Aftenposten og Schibstedsavisen var digitalisering av arbeidsprosessene rundt annonser et initiativ som førte til blant annet dannelsen av FINN. Prosjektledelsen for dette arbeidet ble utført av Kontrakt & Prosjektservice AS.

Kunde: Aftenposten

Smart-hus og digital styring

Vattenfall har egen teknologi for smart-hus og digital styring av lys, varme, overvåking mm. Kontrakt & Prosjektservice AS hadde i oppdrag å lede en pilotlansering av dette i Norge.

Kunde: Vattenfall

Fjernstyring av kinoreklame

Dansk Reklamefirm ønsket å satse på digitalisere og fjernstyre distribusjon av reklame til flere hundre kinosaler i Danmark. Kontrakt & Prosjektservice AS deltok i ledelsen av dette prosjektet.

Kunde: Kongsberggruppen vs. Dansk reklamefilm

Utrulling av ehandelssystem

Atea er importør og grossist i Norge for en rekke IT-relaterte  merkevarer. Kontrakt & Prosjektservice AS foresto prosjektledelsen for å rulle ut en ehandelsløsning for Atea i Norge.

Kunde: Erling Sande

Omlegging av IT-systemer

I forbindelse med en fusjon mellom SAS og et annet flyselskap, fikk Kontrakt & Prosjektservice AS oppdrag med å kartlegge arbeidsprosesser, anbefale IT-systemer og legge et opplegg for teknisk vedlikehold samt omlakkering av fly.

Kunde: SAS

Nytt handelssystem for forhandlere

Brødrene Dahl er Norges ledende VVS-grossist. Kontrakt & Prosjektservice AS foresto prosjektledelsen for å bygge opp en ehandelsløsning for Brødrene Dahl i Norge.

Kunde: Brødrene Dahl

KONTAKT
(+47) 472 36 000

Kontrakt & Prosjektservice AS
Postboks 539
1302 Sandvika